Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Country bál Ochodnica 2018Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

 

Zákaz kladenia ohňov

Starosta obce Ochodnica nariaďuje od dňa 1. 8. 2018 od 8.00 hod. zákaz vytvárať otvorené ohne v záhradách, na lúkach, poliach a zároveň pri rodinných domoch. Toto nariadenie je vydané z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt a zvýšenému riziku vzniku požiarov. Žiadame spoluobčanov, aby rešpektovali toto nariadenie a zbytočne neohrozovali seba i svoje okolie. Ďakujeme za pochopenie. Obec Ochodnica.

Oznámenie - Pošta

Obec Ochodnica oznamuje občanom, že obec nemôže zasahovať do rozhodovania Slovenskej pošty. Oznámenia a sťažnosti ohľadom pošty, poštových služieb a doručovania poštových zásielok je potrebné adresovať osobne na vedenie Pošty. Tel. číslo: 041 / 423 31 11, Adresa: Slovenská pošta, pobočka Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35  Ochodnica. Podrobný postup nájdete na internetovej stránke https://www.posta.sk/kontakty/podanie-staznosti Ďakujeme za pochopenie.

Platobné výmery

Oznamujeme občanom, že si cez stránkové dni (pondelok, utorok, streda, piatok) môžu prísť na obecný úrad vyzdvihnúť a zaplatiť platobné výmery na daň z nehnuteľností, komunálny odpad a psov.

Faktúry za odber vody

Oznamujeme občanom, ktorí odoberajú vodu z obecného vodovodu, aby si prišli na Obecný úrad vyzdvihnúť ako aj zaplatiť faktúry za odber vody. Môžete tak urobiť kedykoľvek v stránkových dňoch - pondelok, utorok, streda a piatok.

Našej obci bola udelená Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. Bližšie informácie >>

Letecké snímky obce