Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom  je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 24. júna 2016  /t.j. piatok/  o 16.00  hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účasť poslancov OZ je povinná.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Úprava rozpočtu č. 2/2016
5. Záverečný účet Obce Ochodnica
6. Návrh VZN č. /2016 o  odpadoch
7. Plán kontrol – kontrolóra na 2. polrok 2016
8. Vodovod Ochodnica
9. TKO – chatári
10. Folklórny festival Ochodnica 2016
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver.

Folklórny festival Ochodnica 2016

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania. 

Zmeny v cest. poriadku autobusov v Ochodnici od 12.6.2016

- ranný spoj od INY nepôjde ako doteraz 5:45, ale až po skončení nočnej - 6:10. (Spoj nepôjde okolo parku - ale cez autobusovú stanicu, Kamence a povinský most a nestojí ani v Kys. Lieskovci)
- zavedený nový spoj na nočnú dvanástku - odchod z Ochodnice konečnej o 17:20... Ochodnica Jednota 17:24.... príchod ku INE 17:35 (Spoj nepôjde okolo parku - ale cez autobusovú stanicu, Kamence a povinský most a nestojí ani v Kys. Lieskovci)
- zavedený nový spoj po rannej dvanástke od INY s odchodom 18:25. (Spoj nepôjde okolo parku - ale cez autobusovú stanicu, Kamence a povinský most, bude zachádzať do Poviny a nestojí v Kys. Lieskovci)
- z toho dôvodu bude autobus večer ku siedmemu vlaku vedený z konečnej na stanicu až o 19:00 - teda nebude stíhať vlaky. Vyvezie len ľudí od vlakov s nezmeneným odchodom zo stanice 19:10.
Všetky tieto spoje premávajú len v pracovné dni.

Kultúrne podujatia v roku 2016

Folklórny festival Ochodnica /amfiteáter/ 2.7.2016 - 3.7.2016
Memoriál Miroslava Radolského /futbalové ihrisko/ 16.7.2016
Nočná hasičská liga /futbalové ihrisko/ 30.7.2016
Country bál /amfiteáter/ 13.8.2016
Kollárovci /amfiteáter/ 28.8.2016
Výstava ovocia a zeleniny /kultúrny dom/ 8.10.2016 - 9.10.2016

Všeobecný lekár

POZOR ZMENA! Oznamujeme občanom, že s platnosťou od 01.júla 2016 ukončuje všeobecný lekár svoju pôsobnosť v obci Ochodnica. Občania budú zvážaní do Kysuckého Lieskovca tri krát do týždňa – v pondelok, v stredu a v piatok v takom istom čase ako boli zvážaní doteraz.

To znamená že v pondelok, v stredu a v piatok bude obec zabezpečovať odvoz občanov k lekárovi do Kysuckého Lieskovca vždy o 8:05 hod. od konečnej autobusovej zastávky a na každej autobusovej zastávke - motorovým vozidlom obce. V ambulancii v Kysuckom Lieskovci budú občania prednostne ošetrení a obecné motorové vozidlo ich odvezie späť do Ochodnice.

Letecké snímky obce