Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom  je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá..

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Ochodnica, zriaďovateľ Základnej školy, Hlavná č.19, Ochodnica, v zmysle §25 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole, Hlavná č.19, Ochodnica. Bližšie informácie >>

Zápis detí do Materskej školy rok 2016/2017

Riaditeľka Materskej školy,Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí do Materskej školy, Ochodnica č. 355 pre školský rok 2016/2017 následovne: Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 02.05.2016 do 31.05.2016, v čase od 10.00 hod. – do 16.00 hod. počas pracovných dní... Bližšie informácie >>

Kultúrne podujatia v roku 2016

Folklórny festival Ochodnica /amfiteáter/ 2.7.2016 - 3.7.2016
Memoriál Miroslava Radolského /futbalové ihrisko/ 16.7.2016
Nočná hasičská liga /futbalové ihrisko/ 30.7.2016
Country bál /amfiteáter/ 13.8.2016
Kollárovci /amfiteáter/ 28.8.2016
Výstava ovocia a zeleniny /kultúrny dom/ 8.10.2016 - 9.10.2016

Všeobecný lekár

POZOR ZMENA! Obec Ochodnica oznamuje občanom, že všeobecný lekár bude ordinovať v ambulancii len v pondelok. V stredu a piatok bude obec zabezpečovať odvoz občanov k lekárovi do Kysuckého Lieskovca vždy o 8:05 hod. od konečnej autobusovej zastávky a na každej autobusovej zastávke -  motorovým vozidlom obce. V ambulancii v Kysuckom Lieskovci budú občania prednostne ošetrení a obecné motorové vozidlo ich odvezie späť do Ochodnice.

Letecké snímky obce