Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Futbalový turnaj OchodnicaObec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Zájazd do Poľska - Jablonky

Dňa 17.10.2018 /t.j. streda/ je naplánovaný zájazd do Poľska - Jablonky, odchod bude o 05:30 hod. spred Obecného úradu v Ochodnici, záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade. Cena zájazdu je 8€.

Komunálne voľby 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko podpísal v piatok 6.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Ďalšie informácie >>

Čipovanie psov

Od  1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela  zákona o veterinárnej starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čípovanie – označenie psa mikročípom - je povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začípovaného. Dočípovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019.  Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov. Veterinárne pracovisko MVDr. Bobákovej Zuzany,   poverená veterinárna lekárka pre obce Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno a Ochodnica Vám oznamuje, že celý rok od septembra 2018 do konca októbra  2019 bude vykonávať čípovanie psov u majiteľov doma na objednávku v pracovnej dobe:  streda, piatok   - 10,00 – 12,00 hod.

Mimo pracovnú  dobu  ponúka čípovanie psov bez príplatkov od 16,00 do 18,00 hod. vždy v pondelok v nasledovných temínoch:
Ochodnica  -  24.9.2018  -  pri Obecnom úrade, 22. 10.2018 – pri pohostinstve U Jozefa
Cena čípovania: 12.-€


Bližšie informácie >>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.10.2018

Oznamujeme, že v termíne od: 16.10.2018 07:30 do: 16.10.2018 16:30 bude v obci Ochodnica prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v obci Ochodnica uvedené v prílohe tohto oznamu: prerusenie-distribucie-energie-16-10-2018.pdf

Našej obci bola udelená Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. Bližšie informácie >>

Letecké snímky obce