Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Obec Ochodnica má najlepšie finančné zdravie z obcí na Kysuciach

Obec Ochodnica má najlepšie finančné zdravie z obcí na Kysuciach

Inštitút pre ekonomické reformy (INEKO) zverejnil 29. júla 2019 analýzu finančnej stability slovenských miest a obcí, ktorú zostavil na základe údajov o hospodárení za rok 2018. Obec Ochodnica získala v hodnotení celkové skóre 5,9 bodov, čo v slovnom hodnotení inštitútu znamená výborné finančné zdravie.

INEKO každoročne hodnotí finančné zdravie slovenských miest a obcí. Hodnotenie sa vypočítava ako vážený priemer piatich rozhodujúcich ukazovateľov, a to celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po lehote splatnosti.

S celkovým skóre finančného zdravia dosiahla Ochodnica za hodnotený rok 2018 hodnotu 5,9 bodov, čo znamená, že hodnota finančného zdravia našej obci je lepšia ako slovenský priemer 4,41 bodov.

Obec Ochodnica sa v celkovom hodnotení finančného zdravia obcí umiestnila na 249. mieste zo všetkých slovenských obcí. V rámci okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca sa obec umiestnila dokonca na 1. mieste.

„Pozitívne hodnotenie finančnej kondície našej obce je pre nás obrovským zadosťučinením. Už dlhé roky sme maximálne zodpovední pri vynakladaní finančných prostriedkov a nemáme benevolentný prístup k používaniu vlastných, či externých zdrojov. Správame sa ako normálna domácnosť – míňame len toľko, koľko máme. Hodnotenie dokazuje, že je to správna cesta,“ komentuje výsledky starosta obce Radoslav Ďuroška.

Z kysuckých miest je na tom s finančným zdravím najlepšie mesto Krásno nad Kysucou, ktoré sa v celoslovenskom rebríčku miest umiestnilo na 11. priečke.

Hodnotenie finančného zdravia obce Ochodnica >>

Rebríček kysuckých obcí >>

Jaroslav Pitoňák