Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náh...

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Ochodnica oznamuje, že elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 je obec@ochodnica.sk

Podľa § 49 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 8. januára 2020.

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

  • v listinnej forme osobne na sekretariát OÚ počas úradných hodín Obecného úradu
  • alebo elektronicky ako sken /emailom/ na adresu: obec@ochodnica.sk
  • alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica

Úradné  hodiny:
Pondelok: 7.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Streda: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 hod. – 14.00 hod.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Hlasovací preukaz pre voľby do NR SR 2020