Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Civilná ochrana

Civilná ochrana je sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva, ako aj národného hospodárstva. Tento termín zahŕňa aj organizácie a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy (civilná obrana) a opatrenia (civilná ochrana obyvateľstva). Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, vrátane ohrozenia civilného obyvateľstva počas vojenských konfliktov.

 

V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Ochodnici informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

 

Informácie pre verejnosť o civilnej ochrane obyvateľstva stiahnuť stiahnuť (828 kB)
Analýza územia z hľadiska možných mimoriadných udalostí stiahnuť stiahnuť (941 kB)
Zoznám miest a obcí územný obvod
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
stiahnuť stiahnuť (81 kB)
Varovné signály civilnej ochrany stiahnuť stiahnuť (184 kB)
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti
stiahnuť stiahnuť (45 kB)

 

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte jednotné číslo tiesňového volania
112 – Integrovaný záchranný systém

 

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
150 - Hasičský a záchranný zbor

 

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 - Zdravotnú záchrannú službu


v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámeni
158 - Políciu

 

v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti 041/4233121 - Obecný úrad v Ochodnici