Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

História obce

Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia /r.1569/ na základe valašskéhopráva na budatínskom panstve v chotári Kysuckého Lieskovca. K trvalému usadzovaniu  sa valašského obyvateľstva prispeli predovšetkým zemepáni, majitelia väčších panstiev, ktorí v ňom videli zdroj ďalších príjmov  a to hlavne z chovu dobytka. Charakteristickým zamestnaním mnohých mužských obyvateľov obce sa koncom 19. a najmä  v prvej polovici 20. storočia stalo drotárstvo. Vyvinulo sa do takého rozsahu, že obec bola považovaná koncom 1. Češkoslovenskej republiky za jedno  z drotárskych centier  Kysúc. V súvislosti s drotárstvom sa vyvinul ďalší typ potulného  zamestnania - podomový obchod. Význam v minulosti  mala tradičná výroba dreveného poľnohospodárskeho náradia a v obci je dodnes známa aj výroba šindľa. Ochodnica bola vždy obcou, ktorej obyvatelia sa zaoberali zväčša poľnohospodárstvom, remeslami, obchodom a spracovávaním drevnej hmoty. Väčšina mužov putovala  za prácou  do blízkeho  i vzdialenejšieho sveta, pretože pôda, ako všade na Kysuciach ich nemohla uživiť. Poľnohospodárstvo v obci charakterizujú v r.1770 takto: "Orná pôda je v obci kamenitá, poväčšine na vŕškoch ťažko obrobiteľná,  vystavená prívalom  vôd v daždivom počasí. Do týchto polí sejú jariny a pohanku, miestami i ovos."

 

Podrobná história obce

 • 1596 - v chotári Kysuckého Lieskovca vzniká na valašskom práve Ochodnica (a tiež Dunajov). Obec patrí k budatínskemu panstvu
 • 1608 - končí úbytok počtu obyvateľstva trvajúci desať rokov (Ochodnica má už len 1 sedliacky dom), spôsobený odchodom pôvodných osadníkov do odľahlejších častí Kysúc (z dôvodu daní a robotovania)
 • 1613 - prvý richtár Andrej Saagha (meno Sága je v obci rozšírené do dnes)
 • 1663 - obec má mlyn v časti Pod Oblazom
 • 1690 - súčasťou mlyna sa stala valcha (najstaršia na Kysuciach dokladovaná výroba súkna). Mlyn je prepadnutý občanmi Kysuckého Lieskovca, ktorí zničili strechu.
 • prvá polovica 18. storočia - doložená existencia troch mlynov a pivovaru
 • 1733 - v obci žije 17 sedliakov, chovajúcich 5 koní, 20 kusov záprahového dobytka, 45 kráv, 27 oviec a rovnaký počet kôz
 • 17741783 - urbárske spory Ochodnice a ďalších okolitých obcí s budatínskym panstvom kvôli plneniu povinností (naturálneho či finančného charakteru)
 • 1784 - obec má 175 domov, 183 rodín a 988 obyvateľov
 • 1789 - vzniká ochodnická farnosť s pričlenením Dunajova a osady Suchá, spolu s Dunajovom stavajú pri zvonici drevený kostol. Prvý farár Celestín Kelemen.
 • 1790 - v obci je zriadená cirkevná ľudová škola pre celú farnosť, vyučuje sa v sedliackej chalupe
 • 1791 - kostol je zasvätený sv. Žofii, biskup Fuchs daroval pozostatky svätých mučeníkov Mansveta a Verekunda
 • 1830 - v spolupráci s Dunajovom bola postavená škola, prvým učiteľom bol Ján Trúchly. Školu navštevuje však len 24 detí (z 370 školopovinných detí v oboch obciach).
 • 1831 - na choleru zomiera 109 ľudí
 • 1848 - 1849 - materiálna podpora slovenských dobrovoľníkov (v obci zriadený výbor na pomoc slovenských dobrovoľníkov). Po ústupe cisárskych vojsk a slovenských dobrovoľníkov maďarskí honvédi za poskytnutú pomoc popravili ochodnického richtára.
 • 1872 - v obci je postavený súčasný farský kostol sv. Martina, v jeseni 1872 bol požehnaný
 • 1895 - v obci je zriadený notársky úrad
 • 1900 - obec má 1 227 obyvateľov
 • 1901 - v obci je postavená škola, ktorú navštevuje 128 žiakov
 • 1905 - v obci je založené Potravinové družstvo
 • 19141918 - notársky úrad bol presunutý do Kysuckého Nového Mesta, 41 Ochodničanov sa z prvej svetovej vojny nevrátilo, po návrate vojakov z frontu vypukli rabovačky (ich vodca popravený)
 • 1921 - v Ochodnici je založená miestna organizácia KSČ
 • 1925 - založený Dobrovoľný hasičský zbor
 • 1929 - založenie knižnice
 • 1936 - postavené hasičské skladisko a zakúpená hasičská striekačka
 • 1937 - v osade Petránky je v prenajatých priestoroch zriadená Štátna ľudová škola s jednou triedou
 • 1938 - obec má 2 164 obyvateľov, 385 domov
 • 1941 - elektrifikácia obce (236 domov, verejné osvetlenie)
 • 19441945 - v obci bol počas SNP zastrelený jeden nemecký vojak a ďalší zranený (obec bola Nemcami prehlásená za partizánsku obec a bola tu umiestnená nemecká posádka)
 • 1945 - železničná trať medzi Ochodnicou a Dunajovom bola podmínovaná a zničená (podmínovanie trate bolo Nemcami zistené a na jeho likvidáciu bol nútene nasadení traja občania Ochodnice, ktorí pri nej zahynuli)
 • 1. máj 1945 - obec je oslobodená sovietskou armádou
 • 1946 - postavený pre obyvateľov dôležitý most cez Kysucu
 • 1953 - dokončená je výstavba kultúrneho domu a pohostinstva, otvorené kino Plameň
 • 1955 - dokončená je výstavba novej školy. Obec má prvého stáleho lekára.
 • 1947 - obec má 2 087 obyvateľov, založený futbalový klub ŠK Ochodnica (neskôr premenovaný na TJ Kysučan)
 • 1970 - postavený je nový most cez Kysucu
 • 1973 - postavený prírodný amfiteáter a staničný bufet
 • 1976 - ukončená je výstavba kúpaliska (fungovalo približne do konca osemdesiatych rokov)
 • 1983 - obec má 2 360 obyvateľov. Vzniká lyžiarsky areál pod Šerkovom a chata Štart.
 • 1993 - obec má 2 023 obyvateľov
 • 2007 - počas výdatných zrážok začiatkom septembra bol poškodený most cez rieku Kysuca.

 

Staršie názvy obce

 • 1773 - 1786: Ochodnicza
 • 1808 - 1863: Ochodnicza, Ochodnica
 • 1873 - 1888: Ohodnica
 • 1892 - 1902: Ochodnica
 • 1907 - 1913: Ösvényes
 • 1920 - 2009: Ochodnica