Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Milan Mizera
Ján Tarana
Anna Ďuratná
Martin Kuchta
Karol Šamaj
Martin Turčák
Mgr. Jaroslav Tarana

Obvody poslancov OZ


Obvod číslo 1
za Vrchom po Bertu Marčanovú, pri mlyne, u Letka, okolie Chaty Štart, od Vladimíra Radolského po Gocoliaka
č. d. 1-58, 171-188, 747, 750-756, 771-2, 797-801
pridelený poslanec Ing. Milan Mizera


Obvod číslo 2
od Berty Marčanovej po hlavnej ceste po Emila Hurtoša, od Gocoliaka po hornú školu, horná radovka
č.d. 58-140, 189-223, 377, 757-763, 769
pridelený poslanec Mgr. Jaroslav TaranaObvod číslo 3
od sv. Jána do Púchovskej rieky, Ságov potok, Suchá, do Koptáka
č. d. 140-170, 223-345, 782-783, 764, 778
pridelený poslanec Anna Ďuratná


 
Obvod číslo 4
od Supermarket Jednota až po Zábojníka
č. d. 346-444, 521, 765 
pridelený poslanec Karol ŠamajObvod číslo 5
od Zábojníka po Boronču, od Otahala po Jozefa Bibíka
č.d. 445-504, 505-557, 770
pridelený poslanec Martin KuchtaObvod číslo 6
na Vŕšku po Múčku, od Boronču po Budoša, od Múčku po zastávku u Milana Bibíka, osada Belajky
č.d. 558-640, 489-504, 704-715
pridelený poslanec Martin TurčákObvod číslo 7

od Milana Bibíka(aut.zast.) a od Merkura po kúpalisko, osada Petránky
č.d. 641-768, 716-742
pridelený poslanec Ján Tarana

 

Komisie

Komisia bytová, stavebná a životného prostredia
predseda komisie: Milan Mizera
členovia komisie: Martin Turčák, Karol Šamaj

Komisia finančná, správy majetku a rozvoj obce
predseda komisie: Martin Turčák
členovia: Milan Mizera, Jaroslav Tarana

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí
predseda komisie: Anna Ďuratná
členovia komisie: Karol Šamaj, Ján Tarana

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Ochodnica
predseda: Jaroslav Tarana
členovia komisie: Martin Kuchta, Martin Turčák