Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Projekty

 • Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

  1. Program výzvy: Regionálny rozvoj
  2. Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
  3. Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

 • Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

  NÁZOV  MIKROPROJEKTU: Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
  Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
  Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)