Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Všeobecne záv. nariadenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na I. polrok 2019 /stiahni/
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ochodnica /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 /stiahni/
Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 /stiahni/
Návrh - záverečný účet Obce Ochodnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - 2020 /stiahni/
Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2016 /stiahni/
Plnenie rozpočtu obce Ochodnica za 1.-12.2016 /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 - 2019 /stiahni/
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ochodnica /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - 2018  /stiahni/
Návrh VZN o verejnom poriadku  /stiahni/
Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2014  /stiahni/
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Ochodnica /stiahni/
Návrh o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ochodnica  /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 - 2017  /stiahni/
Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2013  /stiahni/
Rozpočet obce na rok 2014 - 2016: Výdaje /stiahni/ - Príjmy /stiahni/
Rozpočet obce na rok 2011 - 2013: Výdaje /stiahni/ - Príjmy /stiahni/
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - 2015: Výdaje /stiahni/ - Príjmy /stiahni/
VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: /stiahni/
VZN o komunálnom odpade: /stiahni/
VZN o miestnych poplatkoch: /stiahni/
VZN o poplatkoch obce za úkony: /stiahni/
VZN o poplatkoch za školstvo: /stiahni/
VZN o veréjných kultúrnych podujatiach: /stiahni/
VZN o povinnosti povodňovej ochrany: /stiahni/
Zákon o obecnom zriadení: /stiahni/
Rozdelenie obvodov pre poslancov v obci Ochodnica: /stiahni/

Položky označené * sú povinné!

Komentáre

Miklos Jozef

2016-07-22 13:23

Dobry den.Zaujalo ma vseobecne nariadenie o zneskodneni obsahu zumpy.Nakolko v obci nie je kanalizacia suhlasim s nariadenim obce! V ziadnom bode nariadenia som sa nedocital ,kde si ma obcan objednat vyvoz zumpy.Mozno sa to zda jednoduche,ale je to problem. Firma ktora to moze robit vyvaza,len velkym,vozidlom co stazuje pristup do dvorov,alebo kratsie hadice ,alebo uzky dvor .Na vyvoz sa najlepsie hodi vozidlo PV3S,lebo je uzsie s vysokou priechodnostou a manevrovatelnostou v terene.Moze obec takuto sluzbu zabezpecit?Obcan nahlasi vyvoz na OU pri vacsom pocte zaujemcov sa objedna vozidlo.Stoji na zamyslenie take vozidlo zakupit pre potreby obce urcite sa vyuzije.Nariadenie ma obsahovat aj navrh na riesenie problemu,nie iba zakazy a prikazy!Dakujem za porozumenie.