Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) - snehová kalamita, ktorá vznikla v dôsledku pretrvávajúceho intenzívneho sneženia prakticky na všetkých miestnych komunikáciách v správe 14 obcí/mesta v územnom obvode Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a vzhľadom na aktuálny vývoj a prognózu meteorologickej situácie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods,4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
dňa: 15. januára 2019 o 17:00 hod. „ mimoriadnu situáciu “ vo svojom územnom obvode


Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

V Kysuckom Novom Meste dňa:15.1.2019

prednosta okresného úradu

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie KNM (PDF)