Presunúť na hlavný obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2019

Obec Ochodnica upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2020.

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť

Kedy vzniká daňová povinnosť?

  1. Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2019.
  2. Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2019 ste túto nehnuteľnosti skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
  3. Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Kde sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva v obci na obecnom úrade, kde nehnuteľnosť vlastníte, resp. ju máte v nájme alebo užívaní. To znamená, že ak ste nadobudli, resp. skolaudovali počas roka 2019 nejakú nehnuteľnosť v k.ú. Ochodnica, daňové priznanie podávate na Obecnom úrade v Ochodnici.

Nezabudnite si splniť svoju daňovú povinnosť najneskôr do 31. januára 2020.

Tlačivo na podanie daňového priznania (PDF)