Presunúť na hlavný obsah

Všetko najlepšie ku Dňu starších

Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. 1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň starších, zároveň je október mesiacom úcty k starším. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.

Mesiac úcty k starším sme si každoročne ako prejav vďaky a úcty pripomenuli slávnostným programom v kultúrnom dome, ktorý sa žiaľ tohto roku kvôli pandémii koronavírusu nemôže uskutočniť. Keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, dovoľte mi, aby som aspoň touto cestou vyjadril úctu k vašej celoživotnej práci a za to všetko, čo ste pre nás urobili.

Milí seniori, prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.

Všetko dobré Vám zo srdca želá

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi...