Presunúť na hlavný obsah

Zber objemného odpadu od 8. mája

Oznamujeme občanom, že dňa 8.5.2024, t.j. v stredu, budú v obci dočasne pristavené veľkokapacitné kontajnery. Umiestnené budú na tieto miesta:

  • Obecný úrad
  • Pred obchodom Mike (pri bytovkách)
  • Vedľa poslednej Jednoty na vyšnom konci

Kontajner budú pristavený na každom mieste od 8:00 do 12:00 hod.. 

Do veľkokapacitného kontajnera patrí odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným popolniciam. Ako napr. nábytok, koberce, matrace, podlahoviny. Nábytok je potrebné z kapacitných dôvodov rozbiť na menšie časti. Prosíme občanov, aby rozumne ukladali svoj odpad, nech sa do kontajnera zmestí čo najviac odpadu.

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ ukladať akýkoľvek odpad, ktorý patrí  do separovanej zložky (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, zelený BIO odpad....).
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ dávať zeminu, kamenivo, pneumatiky z automobilov, elektrospotrebiče, nebezpečný odpad  farby , riedidlá – rozpúšťadlá...).

Prosíme občanov, aby si všímali, či nám nechodia z druhých obcí vynášať odpad do kontajnerov, ak by ste niečo také zaznamenali prosím hneď kontaktuje starostu obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

Zber do veľkokapacitných kontajnerov sa robí pravidelne – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!

Vypracoval: Lukáš Turčák