SMS systém
obce Ochodnica

Obec Ochodnica spúšťa novú, inovatívnu, rýchlu a bezpečnú službu informovania občanov prostredníctvom SMS správ. Služba je pre príjemcov správ bezplatná. Výhodou tejto služby je, že sa dostanete k informáciám z obecného úradu aj v čase keď nie ste v obci resp. nepočujete obecný rozhlas. Prihlásiť na odber správ sa môžete vyplnením tohto formuláru:

Meno a Priezvisko
Telefón
Napíšte výsledok
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam odoslaním tohto formuláru, súhlas obci Ochodnica na spracovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári na účely zaevidovania a vybavenia žiadosti na odber SMS správ, a to na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zrušením odoberania SMS.Copyright © Obec Ochodnica | Vytvoril: Jaroslav Pitoňák