Zvoľte rok:
# Zmluva Zverejnená Typ Veľkosť
71 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0029 16.08.2019 JPG 884.66 KB
70 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0113 07.08.2019 JPG 996.70 KB
69 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0114 07.08.2019 JPG 902.00 KB
68 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-000 07.08.2019 JPG 966.43 KB
67 Zmluva o združenej dodávke plynu. 05.08.2019 PDF 3.97 MB
66 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2019/OŠaŠ/K/12 - DHZ. 26.07.2019 PDF 2.30 MB
65 Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľností 15.07.2019 PDF 55.44 KB
64 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0028 03.07.2019 JPG 881.31 KB
63 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0128 03.07.2019 JPG 895.59 KB
62 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0053 03.07.2019 JPG 891.70 KB
61 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0000 03.07.2019 JPG 947.83 KB
60 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0054 03.07.2019 JPG 887.78 KB
59 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0024 03.07.2019 JPG 878.74 KB
58 Zmluva č 7/2019 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- dotácie z rozpočtu obce Ochodnica 02.07.2019 PDF 1.29 MB
57 Zmluva o združenej dodávke plynu. 02.07.2019 PDF 2.52 MB
56 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce - eRKo - HKSD 6.6.2019 PDF 1 MB
55 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0221 6.6.2019 JPG 899 KB
54 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0018 6.6.2019 JPG 906 KB
53 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0181 6.6.2019 JPG 942 KB
52 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0121 6.6.2019 JPG 943 KB
51 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0237 6.6.2019 JPG 940 KB
50 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0041 6.6.2019 JPG 936 KB
49 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0042 6.6.2019 JPG 939 KB
48 Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. ZVO-012013-EPC zo dňa 5.11.2013 - TESelektro s.r.o. 1.6.2019 PDF 2 MB
47 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0058 28.5.2019 JPG 854 KB
46 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0133 28.5.2019 JPG 856 KB
45 Zmluva o posk. fin.dotácie z rozpočtu - SZZ Ochodnica 22.5.2019 PDF 1 MB
44 Dodatok č.2 Rámcovej dohody č 27872016 o zbere a preprave komun. odpadu 17.5.2019 PDF 2 MB
43 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0066 14.5.2019 JPG 841 KB
42 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0059 14.5.2019 JPG 856 KB
41 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0058 14.5.2019 JPG 847 KB
40 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0098 14.5.2019 JPG 848 KB
39 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0053 14.5.2019 JPG 846 KB
38 Zmluva o nájme hrobového miesta - D 0000 14.5.2019 JPG 955 KB
37 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0001 6.5.2019 PDF 902 KB
36 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6.5.2019 PDF 2 MB
35 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0049 3.5.2019 PDF 939 KB
34 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0124 3.5.2019 PDF 1 MB
33 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0015 3.5.2019 PDF 978 KB
32 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0155 3.5.2019 PDF 974 KB
31 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce - OZ SUGAR STARS 25.4.2019 PDF 1 MB
30 Zmluva o poskyt. dot. z prostried. Dobrov. požiar. ochrany 17.4.2019 PDF 4 MB
29 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2019 4.4.2019 PDF 1 MB
28 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce. - TJ Kysučan Ochodnica 4.4.2019 PDF 2 MB
27 Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľností 3.4.2019 PDF 163 KB
26 Zmluva o poskyt.fin. dotácie z rozpočtu obce 2019. Poľovnícke združenie Šerkov KNM-Ochodnica 3.4.2019 PDF 1 MB
25 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0163 2.4.2019 PDF 1 MB
24 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0163 2.4.2019 PDF 1016 KB
23 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 ods. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 25.3.2019 PDF 3 MB
22 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0006 18.3.2019 PDF 1 MB
21 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0177 18.3.2019 PDF 989 KB
20 Zmluva o zhotovení webovej stránky 15.3.2019 PDF 6 MB
19 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0000 12.3.2019 PDF 1 MB
18 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 25.2.2019 PDF 3 MB
17 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0064 22.2.2019 PDF 972 KB
16 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0068 22.2.2019 PDF 989 KB
15 Zmluva o nájme hrobového miesta DC-0000 18.2.2019 PDF 940 KB
14 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0092 18.2.2019 PDF 950 KB
13 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0201 18.2.2019 PDF 946 KB
12 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0131 18.2.2019 PDF 962 KB
11 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0006 31.1.2019 PDF 920 KB
10 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0052 31.1.2019 PDF 953 KB
9 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0016 31.1.2019 PDF 929 KB
8 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0027 31.1.2019 PDF 935 KB
7 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0006 31.1.2019 PDF 929 KB
6 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0113 31.1.2019 PDF 934 KB
5 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0174 31.1.2019 PDF 932 KB
4 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0037 31.1.2019 PDF 920 KB
3 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky 22.1.2019 PDF 2 MB
2 Dodatok č.6 k zmluve o dielo č:ZVO-01/2013-EPC 15.1.2019 PDF 86 KB
1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 2.1.2019 PDF 438 KB