Zvoľte rok:
# Zmluva Zverejnená Typ Veľkosť
140 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0084 28.11.2019 PDF 834.75 KB
139 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0050 28.11.2019 PDF 825.18 KB
138 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0087 28.11.2019 PDF 830.88 KB
137 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0179 28.11.2019 PDF 824.33 KB
136 Zmluva o nájme hrobového miesta o-0018 28.11.2019 PDF 831.53 KB
135 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0019 28.11.2019 PDF 834.73 KB
134 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0169 28.11.2019 PDF 834.76 KB
133 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0120 28.11.2019 PDF 832.81 KB
132 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0072 28.11.2019 PDF 827.43 KB
131 Dodatok k zmluve o odbere odpadu.-EKORAY- Peter Bolek 25.11.2019 PDF 503.36 KB
130 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0018 19.11.2019 PDF 842.57 KB
129 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0291 19.11.2019 PDF 833.83 KB
128 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0310 19.11.2019 PDF 835.56 KB
127 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0173 19.11.2019 PDF 839.14 KB
126 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0039 19.11.2019 PDF 836.59 KB
125 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0009 19.11.2019 PDF 843.34 KB
124 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0100 19.11.2019 PDF 833.73 KB
123 Zmluva o kupé nehnuteľnosti. ZŠ 19.11.2019 PDF 1.26 MB
122 Zmluva o kupé nehnuteľnosti. ZŠ 19.11.2019 PDF 1.72 MB
121 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0072 12.11.2019 PDF 834.50 KB
120 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0019 12.11.2019 PDF 841.32 KB
119 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0023 12.11.2019 PDF 830.08 KB
118 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0270 12.11.2019 PDF 829.25 KB
117 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0101 12.11.2019 PDF 834.25 KB
116 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0043 12.11.2019 PDF 836.71 KB
115 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0125 12.11.2019 PDF 827.22 KB
114 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0113 08.11.2019 PDF 833.28 KB
113 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0181 08.11.2019 PDF 837.57 KB
112 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0020 08.11.2019 PDF 832.59 KB
111 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0157 08.11.2019 PDF 835.08 KB
110 Dohoda č.19/25/010/42 - UPSVaR ZA 07.11.2019 PDF 2.17 MB
109 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0102 06.11.2019 PDF 830.36 KB
108 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0070 06.11.2019 PDF 838.11 KB
107 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0190 06.11.2019 PDF 838.45 KB
106 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0159 06.11.2019 PDF 835.54 KB
105 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0099 06.11.2019 PDF 837.92 KB
104 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0234 06.11.2019 PDF 836.84 KB
103 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0280 06.11.2019 PDF 829.79 KB
102 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0037 29.10.2019 PDF 840.26 KB
101 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0002 29.10.2019 PDF 831.26 KB
100 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0050 29.10.2019 PDF 835.93 KB
99 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0060 29.10.2019 PDF 836.58 KB
98 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0259 29.10.2019 PDF 833.38 KB
97 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0109 29.10.2019 PDF 852.27 KB
96 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0039 29.10.2019 PDF 831.67 KB
95 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0047 29.10.2019 PDF 837.66 KB
94 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0030 23.10.2019 PDF 834.65 KB
93 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0171 23.10.2019 PDF 835.97 KB
92 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0058 23.10.2019 PDF 839.67 KB
91 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0179 23.10.2019 PDF 839.55 KB
90 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0095 21.10.2019 PDF 831.78 KB
89 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0100 21.10.2019 PDF 851.07 KB
88 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ochodnica 2019- DHZ 15.10.2019 PDF 1.19 MB
87 Dodatok k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny SSE, a.s. 14.10.2019 PDF 2.17 MB
86 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0047 09.10.2019 PDF 845.88 KB
85 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0154 09.10.2019 PDF 837.11 KB
84 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0086 09.10.2019 PDF 844.51 KB
83 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0023 02.10.2019 PDF 841.04 KB
82 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0034 02.10.2019 PDF 846.24 KB
81 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0176 02.10.2019 PDF 845.58 KB
80 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0069 02.10.2019 PDF 845.63 KB
79 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0296 17.09.2019 PDF 845.13 KB
78 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0042 17.09.2019 PDF 839.63 KB
77 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0004 17.09.2019 PDF 896.06 KB
76 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0022 17.09.2019 PDF 861.05 KB
75 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0035 17.09.2019 PDF 907.19 KB
74 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange 10.09.2019 PDF 11.58 MB
73 Príloha k č. Dodatku k Zmluve - Orange. 10.09.2019 PDF 7.66 MB
72 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0004 21.08.2019 JPG 892.73 KB
71 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0029 16.08.2019 JPG 884.66 KB
70 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0113 07.08.2019 JPG 996.70 KB
69 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0114 07.08.2019 JPG 902.00 KB
68 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-000 07.08.2019 JPG 966.43 KB
67 Zmluva o združenej dodávke plynu. 05.08.2019 PDF 3.97 MB
66 Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2019/OŠaŠ/K/12 - DHZ. 26.07.2019 PDF 2.30 MB
65 Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľností 15.07.2019 PDF 55.44 KB
64 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0028 03.07.2019 JPG 881.31 KB
63 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0128 03.07.2019 JPG 895.59 KB
62 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0053 03.07.2019 JPG 891.70 KB
61 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0000 03.07.2019 JPG 947.83 KB
60 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0054 03.07.2019 JPG 887.78 KB
59 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0024 03.07.2019 JPG 878.74 KB
58 Zmluva č 7/2019 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- dotácie z rozpočtu obce Ochodnica 02.07.2019 PDF 1.29 MB
57 Zmluva o združenej dodávke plynu. 02.07.2019 PDF 2.52 MB
56 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce - eRKo - HKSD 6.6.2019 PDF 1 MB
55 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0221 6.6.2019 JPG 899 KB
54 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0018 6.6.2019 JPG 906 KB
53 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0181 6.6.2019 JPG 942 KB
52 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0121 6.6.2019 JPG 943 KB
51 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0237 6.6.2019 JPG 940 KB
50 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0041 6.6.2019 JPG 936 KB
49 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0042 6.6.2019 JPG 939 KB
48 Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. ZVO-012013-EPC zo dňa 5.11.2013 - TESelektro s.r.o. 1.6.2019 PDF 2 MB
47 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0058 28.5.2019 JPG 854 KB
46 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0133 28.5.2019 JPG 856 KB
45 Zmluva o posk. fin.dotácie z rozpočtu - SZZ Ochodnica 22.5.2019 PDF 1 MB
44 Dodatok č.2 Rámcovej dohody č 27872016 o zbere a preprave komun. odpadu 17.5.2019 PDF 2 MB
43 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0066 14.5.2019 JPG 841 KB
42 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0059 14.5.2019 JPG 856 KB
41 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0058 14.5.2019 JPG 847 KB
40 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0098 14.5.2019 JPG 848 KB
39 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0053 14.5.2019 JPG 846 KB
38 Zmluva o nájme hrobového miesta - D 0000 14.5.2019 JPG 955 KB
37 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0001 6.5.2019 PDF 902 KB
36 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6.5.2019 PDF 2 MB
35 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0049 3.5.2019 PDF 939 KB
34 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0124 3.5.2019 PDF 1 MB
33 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0015 3.5.2019 PDF 978 KB
32 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0155 3.5.2019 PDF 974 KB
31 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce - OZ SUGAR STARS 25.4.2019 PDF 1 MB
30 Zmluva o poskyt. dot. z prostried. Dobrov. požiar. ochrany 17.4.2019 PDF 4 MB
29 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2019 4.4.2019 PDF 1 MB
28 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce. - TJ Kysučan Ochodnica 4.4.2019 PDF 2 MB
27 Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľností 3.4.2019 PDF 163 KB
26 Zmluva o poskyt.fin. dotácie z rozpočtu obce 2019. Poľovnícke združenie Šerkov KNM-Ochodnica 3.4.2019 PDF 1 MB
25 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0163 2.4.2019 PDF 1 MB
24 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0163 2.4.2019 PDF 1016 KB
23 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 ods. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 25.3.2019 PDF 3 MB
22 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0006 18.3.2019 PDF 1 MB
21 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0177 18.3.2019 PDF 989 KB
20 Zmluva o zhotovení webovej stránky 15.3.2019 PDF 6 MB
19 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0000 12.3.2019 PDF 1 MB
18 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 25.2.2019 PDF 3 MB
17 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0064 22.2.2019 PDF 972 KB
16 Zmluva o nájme hrobového miesta 0-0068 22.2.2019 PDF 989 KB
15 Zmluva o nájme hrobového miesta DC-0000 18.2.2019 PDF 940 KB
14 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0092 18.2.2019 PDF 950 KB
13 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0201 18.2.2019 PDF 946 KB
12 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0131 18.2.2019 PDF 962 KB
11 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0006 31.1.2019 PDF 920 KB
10 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0052 31.1.2019 PDF 953 KB
9 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0016 31.1.2019 PDF 929 KB
8 Zmluva o nájme hrobového miesta A-0027 31.1.2019 PDF 935 KB
7 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0006 31.1.2019 PDF 929 KB
6 Zmluva o nájme hrobového miesta B-0113 31.1.2019 PDF 934 KB
5 Zmluva o nájme hrobového miesta C-0174 31.1.2019 PDF 932 KB
4 Zmluva o nájme hrobového miesta D-0037 31.1.2019 PDF 920 KB
3 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky 22.1.2019 PDF 2 MB
2 Dodatok č.6 k zmluve o dielo č:ZVO-01/2013-EPC 15.1.2019 PDF 86 KB
1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 2.1.2019 PDF 438 KB