Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Projekty

 • Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

  1. Program výzvy: Regionálny rozvoj
  2. Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
  3. Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

 • Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

  NÁZOV  MIKROPROJEKTU: Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
  Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
  Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)