Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Do čistenia obce sa zapojili aj zamestnanci Obecného úradu

Do čistenia obce sa zapojili aj zamestnanci Obecného úradu

Deň Zeme je sviatok venovaný našej planéte, ktorý sa koná každoročne 22. apríla a vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Pri tejto príležitosti sa rozhodli do čistenia našej obce zapojiť aj zamestnanci Obecného úradu v Ochodnici a v stredu 22. apríla 2020 sa intenzívne venovali upratovaniu neporiadku nad vodnou nádržou v osade Suchá. Za krátky čas naplnili obecnú dodávku vrecia plné rozličného odpadu ako hrnce, plechovky, taniere, pneumatiky, či rôzne plasty, ktoré po sebe zanechali nezodpovední občania.

Žiaľ aj v našej obci sa nám dlhodobo nedarí naučiť niektorých našich spoluobčanov ekologicky myslieť a chrániť si životné prostredie. Svoj odpad, prípadne odpad zo svojej podnikateľskej činnosti sú schopní vyviesť na miesta, ktoré nielen špatia vzhľad krajiny, ale priamo ohrozujú prírodu a život v nej (les, potoky a pod.). Táto nezodpovedná činnosť sa prejavuje práve teraz na jar, keď sa po roztopení snehu objavujú divoké skládky po celej našej obci.

Aj keď sa obec snaží predchádzať takýmto javom, či už zakúpením a rozmiestnením nových nádob na separovaný odpad, rozdávaním kompostérov, zberom plastov a elektroniky, alebo umiestnením veľkokapacitného kontajnera pri Obecnom úrade, pre niektorých nezodpovedných je to stále nepostačujúce a aj naďalej vyvážajú svoj odpad do prírody.

Chceme však upozorniť takýchto nezodpovedných obyvateľov, že vyvezenie odpadu mimo miesta na to určeného je podľa novely zákona trestný čin a pri zistení páchateľa mu hrozí dokonca trest odňatia slobody. Čierne skládky nevytvárajú len naši spoluobčania a podnikatelia, ale často krát i občania mimo Ochodnice, ktorí tu odpad dovezú. Prosíme všetkých občanov aby na Obecný úrad nahlásili takýchto znečisťovateľov, prípadne odfotili a poslali záznam z takejto činnosti. Veď dnes má každý so sebou mobil s fotoaparátom, ktorým sa môže takéto konanie zdokumentovať. Taktiež prosíme všetkých našich občanov, aby využili možnosti ktoré obec ponúka a odpad uskladňovali do rozmiestnených nádob, prípadne doviezli do veľkokapacitného kontajnéra.

Bez pomoci Vás občanov nebude Ochodnica čistá a množstvo financií ktoré dávame do odstraňovania takýchto skládok každým rokom narastá. Veď tieto peniaze sú naše spoločné a môžeme ich využiť oveľa efektívnejšie, či už na výstavbu športovísk, vytvorenie oddychových zón, opravu a budovanie detských ihrísk, alebo na činnosť kultúrnych a športových spolkov.