Presunúť na hlavný obsah
 • Úradné oznamy
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.12.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.12.2019

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. decembra 2019 /t.j. piatok/ o 15.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2020
 4. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2020
 5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2020
 6. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2019 s výhľadom na roky 2021 - 2022
  6.1 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ochodnica na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver