Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

Začiatkom júla 2017 sa v prírodnom amfiteátri v Ochodnici konal Folklórny festival. Pri tomto podujatí sa uskutočnila súťaž vo varení halušiek, ktorej sa zúčastnili aj občania z družobnej obce z Poľska, víťazom sa však stal domáci tím občanov z Ochodnice. Počasie v sobotu 1. júla v úvode dňa veľmi neprialo avšak ani to nezabránilo šíreniu príjemnej a priateľskej atmosféry, ktorá sprevádzala Podujatie heligonkárov. Hudobný nástroj heligónka patrí medzi obľúbené ľudové nástroje, čo bolo podnetom na zorganizovanie hudobného popoludnia. To sa prejavilo veľkou účasťou občanov z blízkeho i ďalekého okolia ale tiež prítomnosťou mnohých známych tvárí. Starosta obce Ochodnica privítal starostu obce Mucharz Waclawa Wadolneho z Poľska, poslanca ŽSK a primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu, starostku obce Dunajov Miladu Chlastákovú, občanov družobnej obce Mucharz a všetkých prítomných divákov a účinkujúcich. V rámci tohto podujatia vystúpili heligonkári zo Slovenka, Čiech a Poľska, ktorí boli odmenení diplomom a upomienkovým predmetom za účasť.

Interreg Poľsko - Slovenskozilinsky-samospravny-kraj-logo

V nedeľu 2. júla sa pokračovalo vo vystúpeniach folklórnych súborov z regiónu Kysúc. Po vystúpeniach miestnych súborov program spestrila ženská Folklórna skupina Jasczurowianki z Jasczurowej z Poľska.
 
Veríme, že diváci si z tohto dvojdňového podujatia odniesli krásny umelecký zážitok a veľmi radi ich privítame na Detskom minifestivale, ktorý sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 v Ochodnici.

Festival prebiehal v novozastrešenom prírodnom amfiteátri,  ktorý bol vybudovaný cez mikroprojekt: Ochodnica a Muchrz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva, číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0032  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, mikroprojekty, prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Financovanie projektu bolo podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 71 006,28 € a celkové náklady projektu predstavujú výšku 83 536,81 €.

Touto cestou ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za schválenie a finančnú podporu tohto mikroprojektu. Veľká vďaka patrí zároveň aj všetkým zúčastneným a organizátorom, ktorí sa podieľali na plynulom a nerušenom priebehu podujatí.