Presunúť na hlavný obsah

Obecný úrad

Obecný úrad OchodnicaAdresa

Obecný úrad Ochodnica
Ochodnica 121
023 35 Ochodnica
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Telefón: 041/4233121, 0902 748 575
Email: obec@ochodnica.sk

IČO: 314153
DIČ: 2020553161

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Dôležité telefónne čísla

Funkcia, oddelenie Meno a priezvisko Telefón / Email
Starosta obce Radoslav Ďuroška 0907 886 944
Zástupca starostu Anna Ďuratná 0911 339 475, anickaduratna50@gmail.com
Dane a poplatky Jana Kolenová kolenova@ochodnica.sk
Matrika a sekretariát Romana Mihaldová mihaldova@ochodnica.sk
Pozemky a kultúra Dana Červená cervena@ochodnica.sk
Ekonómka Anna Švaňová 0902 748 577
Kontrolór obce Ing. Stanislav Jančiga Stanislav.Janciga@minv.sk
Správca cintorínu Ján Vydra 0902 384 812, 0950 533 749
Správca vodovodu Pavol Gúcky 0907 832 882
Stavebný úrad Anna Straková  
Farský úrad Mgr. Ján Findura 041 / 423 31 36, ochodnica@fara.sk
Lekár MUDr. Jozef Borák 041 / 423 11 33
Zubná ambulancia MUDr. Rastislav Vilk 041 / 423 31 34
Základná škola RNDr. Edita Brisudová 041 / 423 31 29
Materská škola PaedDr. Alena Pijaková 041 / 423 31 14
Správca web stránky Jaroslav Pitoňák pitonak@ochodnica.sk