Presunúť na hlavný obsah

Cintorín

Vyhľadávanie hrobových miest

Mapa cintorínu

Úprava hrobového miesta

Oznamujeme nájomcom hrobových miest, že v prípade ak chcú vybudovať alebo rekonštruovať pomník, sú povinní tieto stavebné úpravy nahlásiť na Obecný úrad ešte pred ich uskutočnením. Obec Ochodnica vám musí vydať na tieto práce povolenie.

Za stavebné úpravy sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky.

Príslušenstvo hrobu - pomníky, kríže a pod., musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov.

Po ukončení stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom stavebných úprav je povinný nájomca hrobového miesta bezodkladne vyviezť z areálu cintorína na vlastné náklady.

Formulár
Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta (PDF, 271 KB)
Formulár je editovateľný, t.j. údaje do neho môžte vpisovať v počítači a následne ho vytlačiť. Stačí ak si žiadosť uložite do počítača (pravým tlačidlom na názov dokumentu a zvoliť Uložiť cieľ odkazu ako...) a následnesi ju otvorite v aplikácii Acrobat Reader.

Upozornenie
Úpravu hrobového miesta je možné uskutočniť až po schválení Obecným úradom v Ochodnici.

Poplatky
bez poplatkov

Kontakt na pohrebnú službu

Pohrebná služba Nádej zo Zborova nad Bystricou zabezpečuje kompletné pohrebné služby s citlivým a profesionálnym prístupom. Vďaka komplexným službám ponúkaným na jednom mieste vybavíte všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.

K dispozícii je Vám non-stop linka 24 hod. / 7 dní v týždni: 0911484401.

Bližšie informácie nájdete na www.pohrebnictvozborov.sk.

Ako postupovať pri úmrtí >>

Cenník cintorínskych služieb

Pohrebníctvo ANNA, Čadca
Horná 113, Čadca, oranžová budova vedľa redakcii Kysuce
Palárikova 2747, žltá budova pri nemocnici, Čadca
Tel.: 0908 818 455, 0915 823 986

Výkop hrobu Letné obdobie Zimné obdobie
Štandardný 79 € 114 €
Prehĺbený 107 € 147 €
Detský 36 € 55 €

 

Názov Výška poplatku
Drevené debnenie (zloženie dreveného debnenia na uloženie zeminy) 45 €
Uloženie zeminy - krycia plachta (bez dreveného debnenia) 15 €
Krycia plachta 8 €
Obsekávanie základov 16 €
Obsekávanie základov (kameň, starý rám, betón) 21€
Montáž priečky 13 €
Demontáž priečky 13 €
Sťažený výkop (odstránenie betónu) 37 €
Sťažený výkop (odstránenie kameňa - použitie zbíjacieho zariadenia) 48 €
Sťažený výkop (odstránenie vody - použitie čerpadla) 18 €
Demontáž krycej dosky 14 €
Montáž krycej dosky 14 €
Uloženie urnovej schránky 33 €
Uloženie ostatkov ľudských tiel - kostrový nález 35 €
Exhumácia ľudských tiel (pred uplynutím tlecej doby) podľa zákona a dohody s objednávateľom, podľa doby pochovania a rozkladu telesných pozostatkov  
Prenos, spúšťanie 48 €
Dekorácia hrobu (satén) 18,40 €
Prenájom chladiaceho zariadenia (každý začatý deň) 12,80 €

Pohrebníctvo ANNA vykonáva kompletné pohrebné a cintorínske služby.

Cieľom je poskytnutie nadštandardných služieb občanom obce Ochodnica, skvalitnenie služieb a vybudovanie moderného areálu cintorína. Pohrebníctvo ANNA ponúka pomoc v ťažkej chvíli.

Ponúkame:

  • vybavenie úmrtnej matriky
  • výkopové práce
  • úpravu a prevoz zosnulého
  • spúšťanie do jamy
  • zabezpečenie vencov a kompletnej kvetinovej výzdoby
  • cenová prístupnosť
  • široký výber služieb podľa priania pozostalých