Presunúť na hlavný obsah
  • O obci
  • Vodná nádrž Ochodnica

Vodná nádrž Ochodnica

Vodná nádrž Ochodnica, známa tiež pod ľudovým názvom Marakana, je situovaná v krásnom prírodnom prostredí pod osadou Suchá. Nádrž je napájaná vodou z potôčika Suchá. Prístup k nádrži je možný po panelovej ceste vedúcej z obce.

Tento krásny rybník spravuje Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste. Každoročne sa tu konajú tradičné detské rybárske preteky v love rýb na muchu a prívlač - Ochodnický rybárik - memoriál Albína Koyša.

Vodná nádrž Ochodnica patrí pod pstruhový rybársky revír Ochodničanka 3-2560-4-1, ktorého súčasťou je potok Ochodničanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaňov potok.

Lov rýb na nádrži je povolený na prívlač, alebo muškárením od 16. apríla do 30. septembra. Vyskytuje sa tu pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh potočný  (Salmo trutta m. fario), jalec hlavatý (Squalius cephalus). Lovná miera pstruha potočného je 30 cm, pstruha dúhového 25 cm.

Ryby na vodnej nádrži je možné loviť len s platným rybárskym povolením MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Členovia z iných organizácii, alebo nerybári si musia zakúpiť hosťovacie povolenie - pstruhové miestne - denné v cene 7,00 €. Hosťovacie povolenie si možno zakúpiť na benzínovej pumpe v Kysuckom Novom Meste (pri vjazde od Žiliny do Kysuckého Nového Mesta po ľavej strane). Nečlenovia rybárskeho zväzu si k tomu musia zakúpiť na obecnom úrade v Ochodnici, prípadne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste ročný rybársky lístok v cene 7,00 €. Bližšie informácie a kontakty nájdete na webstránke www.srzkysuca.com.

Mapa

Videoreportáž zo začiatku rybárskej sezóny