Presunúť na hlavný obsah
  • Elektronické služby

Elektronické služby

Obec Ochodnica v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnilo elektronické služby na Ústrednom portáli verejných služieb - www.slovensko.sk. Pomocou tejto služby tak môžete z pohodlia domova vybaviť všetku dostupnú agendu a povinnosti voči obci Ochodnica.

Pre využitie elektronických služieb na portáli slovensko.sk potrebujete:

  •  občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta)
  •  aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK)
  •  nainštalovanú aplikáciu eID klient
  •  čítačku čipových kariet

Ak ešte občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) nevlastníte, môžte o jeho vydanie požiadať na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Obec Ochodnica poskytuje elektronickú službu Všeobecná agenda. Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci. Prostredníctvom služby Všeobecná agenda môžete zasielať podania, akými sú napr. žiadosť, sťažnosť, stanovisko a iné. Súčasťou elektronického podania Všeobecná agenda môžu byť aj prílohy. Prílohy priložené k podaniu môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisomi je možné len prílohy vo formáte .pdf (typ A, teda PDF/A)1 , .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ÚPVS), .txt a .png. Maximálna veľkosť podania aj s prílohami je 50 MB.

V prípade záujmu podať elektronické podanie, vyplňte elektronický formulár:
Všeobecná agenda obce Ochodnica.
Podrobný návod nájdete v nižšie uvedenom videu.

Videonávod ako poslať podanie Všeobecná agenda