Presunúť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Ochodnica v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a dani za psa presiahla u fyzickej osoby 160 €.

Zoznam daňových dlžníkov
Meno a priezvisko Adresa Výška nedoplatkov
Pečalová Lenka Ochodnica 378 615,92 €
Šindelár Štefan Ochodnica 578 358,8 €
Mária Vydrová Ochodnica 599 265,32 €
Ján Cunev Ochodnica 690 457,90 €

Aktualizované 19.9.2023