Presunúť na hlavný obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Ochodnica v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a dani za psa presiahla u fyzickej osoby 160 €.

Zoznam daňových dlžníkov
Meno a priezvisko Adresa Výška nedoplatkov
     
     
     
     

Aktualizované 27.11.2023