Presunúť na hlavný obsah

Poloha

Naša obec sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7 km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách Ochodnického potoka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca.

Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

Obec má dobré autobusové a železničné spojenie, čo umožňuje využívať ako východziu alebo konečnú stanicu pre pešie nenáročné turistické trasy, pobyty v prírode, zber lesných plodov a húb. V zime na bežkách po okolí je dobrý prístup na Beľajky, Petránky, Suchú a Šerkov, kde je možnosť vidieť pôvodné staveniská a na prechody prekrásnou prírodou na Neslušu - Jastrebie /Majtánky/, Kysucké Nové Mesto a Čadcu - Vojty.

Ďalej sú tu výborné podmienky pre cykloturistiku a rybárčenie. Kysuca alebo Ochodničanka sú obľúbeným miestom pre rybárov a poskytujú výborné podmienky pre priaznivcov tohto športu.

Rieky Kysuca a Ochodničanka sú dôležitým biokoridorom pri migrácií rýb, suchozemských živočíchov a vtákov. V súčasnosti sa časť potoka Ochodničanka využíva ako chovný potok. V obci sa tiež nachádza rybník, ktorý by sme v budúcnosti chceli využíť na skrášlenie životného prostredia a príjemný oddych pre občanov obce.