Presunúť na hlavný obsah

Separovaný zber a vývoz odpadu

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Bohužiaľ, ešte stále málokde dokonale izolovanú, riadenú a povolenú. Väčšinou sa umiestňujú na „čiernu skládku", ktorej hrozí kontaminácia vody a pôdy priesakmi zo skládky.

Skládky tiež zaberajú určitý priestor v krajine a po skončení ich životnosti treba vždy hľadať nové lokality. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov v spaľovni. Opticky sa množstvo odpadu podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxickej škváry (ktorá sa musí skládkovať špeciálne ako nebezpečný odpad) a úletu exhalátov do ovzdušia. Riešením je teda predchádzanie vzniku odpadov, napríklad kupovaním nebaleného tovaru alebo aspoň zapojenie sa do separovaného zberu odpadu.

Termín zberu plastov

Zbery sa uskutočnia v dňoch:

 • 10.1.2024
 • 12.2.2024
 • 11.3.2024
 • 8.4.2024
 • 6.5.2024
 • 10.6.2024
 • 8.7.2024
 • 12.8.2024
 • 9.9.2024
 • 7.10.2024
 • 11.11.2024
 • 9.12.2024

Žiadame občanov, aby plastové fľaše stláčali!

Patrí sem

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.

Nepatrí sem

Znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou,...), obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

Návod ako správne triediť odpad

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:

 • pneumatiky
 • hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást
 • nebezpečných látok
 • zeminy a farieb

Do modrého kontajnera na papier patria

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem:

 • nápojové kartóny
 • silne znečistený či mastný papier
 • papier s hliníkovou fóliou
 • voskovaný papier
 • obaly na mrazené potraviny
 • škatuľky z cigariet
 • kopírovací papier
 • termopapier a mokrý papier

Do zeleného kontajnera na sklo patria

sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

 • zrkadlá
 • pozlátené a pokovované sklo
 • žiarovky a žiarivky
 • drôtené sklo
 • autosklo
 • technické sklo
 • sklo s obsahom chemických látok
 • TV obrazovky a monitory
 • porcelán
 • keramika
 • dymové sklo
 • plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš

Do červeného kontajnera na kovy patria

plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

 • kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín
 • tuby z krémov a pást
 • chemicky znečistené kovy
 • mäkké vrecká z kávy a instantných polievok

Do oranžového kontajnera na kompozitné obaly patria

viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice + Al fólia), čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté.

Nepatria sem:

 • polystyrén
 • znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov
 • iný plastový odpad z domácností

umiestnenie-kontajnerov-ochodnica

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

separovany-zber-kontajnery

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ochodnica.