Presunúť na hlavný obsah

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové čísla

Názov Telefónne číslo
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Hasičská služba 150 alebo 112
Záchranná služba 155 alebo 112
Polícia 158 alebo 112
Letecká záchranná služba 18 155
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) na odstraňovanie následkov
dopravných nehôd
154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128 alebo 18 154