Presunúť na hlavný obsah

Symboly obce

Erb obce

Erb obce Ochodnica

Popis erbu z Heraldického registra Slovenskej republiky
V modrom štíte nad sedemkrát strieborno-modro zúbkovitým rezom delenou pätou štítu, vľavo vpravootočený striebroodetý muž v zlatých čižmách a v zlatom klobúku, so zlatou palicou v pravici, kráčajúci po striebornom ľavošikmom brvne, prekrývajúcom zelenú trávnatú pažiť, vpravo s vysokým zeleným krom.

Komentár: Jedinečný hovoriaci erb vyjadrujúci pomenovanie obce; podľa obecnej pečate z r. 1784.

Dátum prijatia: 18.02.2005
Číslo uznesenia: OZ - 4/2005
Signatúra HR SR: O-70/2005
Autori: Ladislav Vrtel, Tomáš Brúder

Zástava obce

Zástava obce Ochodnica

Znaková zástava obce

Znaková zástava obce Ochodnica

Štandarda starostu

Štandarda starostu

Krátka zástava

Krátka zástava obce Ochodnica

Koruhva

Koruhva obce Ochodnica

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva

Kombinovaná, alebo tiež veľká koruhva obce Ochodnica

Pečať obce

Pečať obce Ochodnica

Čiernobiely erb obce Ochodnica

Žiadosť o použitie symbolov obce (veľkosť 425 KB, formát pdf)