Presunúť na hlavný obsah
  • Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Fresh idea s.r.o. ako dodávateľ internetovej stránky www.ochodnica.sk prehlasuje, že tieto internetové stránky boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web a spĺňajú štandardy podľa výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Oficiálna internetová stránka obce Ochodnica spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Obec Ochodnica si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Kontakty

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami nás kontaktujte na tieto uvedené kontakty:

Kontakt na správcu obsahu:

Obecný úrad Ochodnica
Ochodnica 121
023 35 Ochodnica

Telefón: +421414233121
e-mail: obec@ochodnica.sk
web: www.ochodnica.sk

Kontakt na technického prevádzkovateľa:

Fresh idea s.r.o.
M. R. Štefánika 2560/40
022 01 Čadca

Telefón: +421 907 567 749
e-mail: hello@freshidea.sk
web: www.freshidea.sk