Presunúť na hlavný obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok sa riadi zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy boli pred zverejnením anonymizované, t.j. došlo k zneprístupneniu informácií v zmysle infozákona (rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianského preukazu, cestovného dokladu, alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby, podpis..)

Zverejňovaniu nepodliehajú služobné zmluvy, pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce, zmluvy týkajúce sa burzových obchodov, odplatné zmluvy týkajúce sa cenných papierov, zmluvy uzavierané v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, zmluvy, ktorých učelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba, alebo trest odňatia slobody, zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.