Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Prenájom stánkov na FF 2024

Oznámenie o priamom prenájme predajných miest  na Folklórny festival 2024 Ochodnica Obec Ochodnica podľa  čl. ...

Oznámenie o strategickom dokumente

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného pro...