Presunúť na hlavný obsah

Správne konania

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica alebo elektronicky na adresu: cervena@ochodnica.sk v lehote určenej o informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.