Presunúť na hlavný obsah

Minerálny prameň

Minerálny prameň Vajcovka v Ochodnici

V hornej časti obce Ochodnica vyviera minerálny prameň Vajcovka, ktorý bol v roku 1973 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku. Prameň sa nachádza v oplotenom areáli vzdialenom približne 15 metrov od potoka Ochodničanka, pri konečnej autobusovej zastávke. Výmera chráneného územia je 158 m2,  výmera ochranného pásma 1 866 m2. Chránené územie bolo zriadené na ochranu mineralizovaného prameňa s obsahom sírovodíka (H2S), ako charakteristického javu flyšového pásma pre vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Prameň so zdrojom mineralizovanej marinogénnej vody nátriovo - chloridového chemického zloženia s obsahom sirovodíka je upravený, prekrytý so šindľovou strieškou, obložený prírodným kameňom. Svoje pomenovanie získal vďaka svojej vôni, resp. skôr zápachu, ktorí pripomína pokazené vajcia. Zápach po skazených vajciach spôsobuje sirovodík (sulfán), ktorí vzniká biogénnou redukciou síranov, ktoré sa tvoria oxidačnou degradáciou rozptýlenej sulfidickej síry, hlavne pyritu vo flyšových sedimentoch.

Prameň nebol vyhlásený za prírodný liečivý zdroj, ale mnohí ľudia veria v jeho liečivé a pozitívne účinky. Verili v to aj naši starí otcovia, keď vajcovku pili popri namáhavej robote v lese či na poliach, povzbudila ich a dodala silu nielen pri práci. Aj preto by sme k tomuto prameňu mali pristupovať s úctou a ľudskosťou. Nielen sa z neho občas pri prechádzke osviežiť, ale ho aj vyčistiť a vypratať okolie od lístia, napadaných konárov či vyzbierať odpadky po nezodpovedných ľuďoch... Prameň vajcovka tu bol pre našich dedov, je tu pre nás a nech zostane aj pre tých, ktorí prídu po nás.

Areál minerálneho prameňa je vhodne upravený, takže je vyhľadávaným miestom oddychu miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov obce. V roku 2014 bolo v areáli postavené odpočívadlo s dreveným prístreškom, stolom, lavičkami a ohniskom.

Základné fyzikálno-chemické údaje: *
Klasifikácia vody: stredne sírovodíková
pH: 7,25
Mineralizácia: 876,27 mg.l-1
Sodík Na+: 166,0 mg.l-1
Draslík K+: 2,30 mg.l-1
Vápnik Ca2+: 79,30 mg.l-1
Magnézium Mg2+: 11,35 mg.l-1
Mangán Mn2+: 0,04 mg.l-1
Železo Fe2+: 0,02 mg.l-1
Chlór Cl-: 199,40 mg/l
Síran SO42-: 22,20 mg.l-1
Hydrogénuhličitan HCO3-: 199,40 mg.l-1
Bróm Br-: 6,05 mg.l-1
Oxid uhličitý CO2: 24,20 mg.l-1
Sírovodík H2S: 2,80 mg.l-1

*  Odber vody z dňa 24.11.1994

Mapa