Presunúť na hlavný obsah

Základné dokumenty

Dokumenty obce

Rozpočet obce

Návrhy rozpočtu

Plnenie rozpočtu

Záverečný účet

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ochodnica

Majetkové priznania