Presunúť na hlavný obsah
  • Autorské práva

Autorské práva

Spoločnosť Fresh idea s.r.o. vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia internetovej stránky www.mestokrasno.sk.

Obec Ochodnica vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom textov a fotografií použitých na tvorbu obsahu tejto internetovej stránky, ak nie je uvedené inak.

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky a obecného vzhľadu servera sú predmetom autorských práv.

Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.