Presunúť na hlavný obsah

Dve malé kysucké školy v centre Londýna

Učiteľ národov Jan Amos Komenský povedal: „teória zostane iba teóriou, pokiaľ neprikročíme k činom!“. Vieme, že žiaci základných škôl sa bežne učia anglický jazyk už od tretieho ročníka a ovládajú množstvo teoretických informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska ako takom. Väčšina z nich však ešte nemala možnosť navštíviť túto krásnu krajinu, či vyskúšať si cudzí jazyk v praxi. Práve tieto myšlienky stáli na začiatku cesty z Kysúc do Londýna.

Prvá myšlienka navštíviť spojené kráľovstvo sa zrodila na pôde základnej školy v Kysuckom Lieskovci, kde pani riaditeľka oslovila učiteľku anglického jazyka Mgr. Lenku Ďurajovú s nápadom zorganizovať exkurziu. Nakoľko sa vyučujúcej nepodarilo nazbierať požadovaný počet žiakov, rozhodla sa osloviť bývalú spolužiačku z vysokej školy Mgr. Zuzanu Cibuľovú, ktorá zhodou okolností pôsobí na základnej škole vo vedľajšej obci, v Ochodnici. Slovo dalo slovo a dve malé základné školy sa rozhodli spolupracovať na veľkom projekte. Začiatkom mája vyslali do sveta 4 pedagógov, 40 žiakov a pár rodičov, ktorí so svojimi deťmi túžili navštíviť novú krajinu.

Po náročnej 24 hodinovej ceste sme úspešne dorazili do francúzskeho mesta Calais odkiaľ nás trajekt v skorých ranných hodinách previezol do prístavného mesta Dover v Anglicku. Netrvalo dlho a ocitli sme sa v centre Londýna. V priebehu troch dní sme videli najznámejšie pamiatky Londýna: budovu parlamentu, vežu Big Ben, Westminsterské opátstvo, Tower Bridge, Trafalgarské námestie. Navštívili sme park Greenwich, nultý poludník, Múzeum voskových figurín, Londýnske oko,  Katedrálu Svätého Pavla či pevnosť Tower of London kde sme si prehliadli korunovačné klenoty. Zažili sme tiež plavbu loďou po Temži, pravé londýnske nákupy a tí šťastnejší z nás zahliadli i kráľovskú rodinu v Buckinghamskom paláci.

Celá exkurzia bola prínosom aj z hľadiska spoznávania nových kultúr a tradícií. Žiaci i učitelia boli ubytovaní v rodinách, z ktorých mnohé boli inej rasy, či vierovyznania. Cesta domov bola náročná, no získané zážitky a skúsenosti neopísateľné. Ako sa už roky hovorí: „raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť.“

Exkurzia do Londýna len odštartovala cestovanie do zahraničia. Vyučujúce anglického jazyka v obci Ochodnica Mgr. Cibuľová Zuzana a Mgr. Prievozníková Michaela sa rozhodli zapojiť do programu Erasmus plus, kľúčová akcia 1, ktorá umožňuje pedagógom študovať v zahraničí. Náročná práca na tvorbe projektu priniesla svoje ovocie! Dnes sa obe učiteľky tešia zo schváleného projektu a v najbližších mesiacoch vycestujú za vzdelávaním a skúsenosťami do Dublinu.

Mgr. Zuzana Cibuľová