Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Odkazprestarostu.sk - nahláste problémy, ktoré vás trápia

Odkazprestarostu.sk - nahláste problémy, ktoré vás trápia

Obec Ochodnica pokračuje v moderných trendoch a kvôli jednoduchšej komunikácii s občanmi sa ako prvá z kysuckých obcí zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk

Portál umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk/ochodnica, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), označiť na mape, kde sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak obec Ochodnica nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt.

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení, vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné  priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Ste s niečím v obci Ochodnica nespokojní? Nepáči sa vám neporiadok v obci, nefunkčné osvetlenie, alebo Vám prekážajú rozbité cesty? Odteraz o tom môžete dať vedieť zamestnancom obce a jej vedeniu prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk na adrese https://www.odkazprestarostu.sk/ochodnica

Preto neváhajte a sťahujte aplikáciu Odkazprestarostu do Vášho telefónu:

Jaroslav Pitoňák