Presunúť na hlavný obsah

Prvé sväté prijímanie v Ochodnici

Na 6. Veľkonočnú nedeľu – 26. mája 2019 o 10:00 hodine sa vo farskom kostole sv. Martina v obci Ochodnica konalo prvé sväté príjimanie. Telo a Krv Kristovu prijalo po prvý krát 33 detí z našej farnosti – z ktorých bolo 13 z Dunajova. V tomto roku mali početnú prevahu chlapci, keďže k sv. prijímaniu pristúpilo 21 chlapcov a 12 dievčat.

Na túto slávnosť sa deti svedomito pripravovali počas celého školského roka, v škole, na hodinách náboženstva s pánom farárom Mgr. Jánom Findurom, ale aj pri detských sv. omšiach a pri eRko stretkách. Po hudobnej stránke deti pripravovala pani učiteľka Alena Vlčková. Nedeľnú Slávnosť prvého sv. prijímania doprevádzal pán organista Václav Prusek – aj keď tento rok v takom núdzovom režime - len na elektronických klávesoch – keďže náš organ prechádza rozsiahlou opravou a prestavbou. Veľkou pomocou či už pri príprave, alebo pri samotnej slávnosti prispeli mladí animátori. Počas sprievodu detí do kostola, ale aj na spríjemnenie slávnostnej atmosféry na farskom dvore, hrala Ochodnická dychovka.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti.


Marcel Baltiar