Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Stretnutie zástupcov miest a obcí k pripravovanej Kysuckej cyklotrase

Stretnutie zástupcov miest a obcí k pripravovanej Kysuckej cyklotrase

V piatok 29. novembra 2019 sa v sídle Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom ďalšej aktívnej spolupráce zameranej na riešenie pripravovanej Kysuckej cyklotrasy. Tohto stretnutia sa zúčastnili predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda, prednosta Mesta Žilina Michal Berger, starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška, starosta obce Kysucký Lieskovec Milan Králik, starosta obce Rudinka Viliam Micheľ, vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry ŽSK Peter Mráz, samostatný odborný referent oddelenia cestovného ruch ŽSK Juraj Hlatký, vedúci oddelenia mobility mesta Žilina Ľuboš Slebodník a projektový manažér pre rozvoj mesta Kysucké Nové Mesto Peter Jakubčík.

Žilinský samosprávny kraj spracoval projektovú štúdiu Kysuckej cyklotrasy, ktorú do konca roka 2019 odovzdá Združeniu obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín. Následne prebehne spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bude obsahovať zameranie a inžiniersko-geologický prieskum. Zameranie je v tomto období prioritné, vzhľadom k prebiehajúcej príprave novej projektovej dokumentácie pre diaľnicu D3, ktoré vyžaduje Národná dialničná spoločnosť pri riešení možných kolíznych miest v blízkosti tejto cyklotrasy.

Prednosta mesta Žilina Michal Berger, po skúsenostiach pri riešení iných cyklotrás smerujúcich zo Žiliny, vyzdvihol nezastupiteľné miesto Žilinského samosprávneho kraja pri riešení tejto cyklotrasy, ako skúseného garanta a lídra v tejto špecifickej cyklo-dopravnej oblasti.

Všetci sa zhodli, že dôležitosť tejto pripravovanej bezpečnej cyklotrasy, ktorá sa bude na jednej strane priamo napájať na vybudovanú cyklotrasu v Dunajove a na druhej strane na BikeKIU v Budatíne, je jednoznačná. Výsledkom tohto rokovania je vykonanie prieskumu trhu na zistenie ceny pre spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorý zrealizuje Žilinský samosprávny kraj. Prítomní sa taktiež dohodli na príprave zmluvy o spolupráci medzi VÚC a Združením pre cyklotrasu. Po vyhodnotení tohto prieskumu sa následne zvolá ďalšie stretnutie kde sa vyšpecifikuje ďalší postup.

Účastníci stretnutia k pripravovanej Kysuckej cyklotrasy