Presunúť na hlavný obsah

Brigáda dobrovoľníkov

Starosta obce Radoslav Ďuroška ďakuje dobrovoľníkom - Lukáš Turčák, Marián Dedič, Michaela Pijáková, František Kekely, Marek Surovčák, Richard Piják, Marián Holka, Peter Kusy a Zuzana Sýkorová.

Dobrovoľníci podnikli brigádu na vyčistenie okolia obce od odpadov a čiernych skládok, ktoré svojím nezodpovedným správaním založili aj naši spoluobčania. Brigádnici boli vyzbrojení vrecami, ktoré im poskytla obec spolu aj s obecnou dodávkou. Na množstvo odpadu bola aj dodávka malá a preto museli odpad odvážať aj na viac krát. Skupina vyčistila okolie pri Marakane, kde o plasty, plechovky či sklo nebola núdza. Nazbierali cca 20- 25 vriec odpadu, dva kontajnery skla a kontajner komunálneho odpadu. Celá akcia trvala cca 5 hodín a nepodarilo sa vyzbierať všetok odpad. Vývoz jedného veľkého kontajnera s odpadom stojí obec od 150€ do 350€.

Obec chce namontovať na takéto odľahlé miesta fotopasce, aby sa podarilo nájsť jednoduchšie vinníkov, ktorým udelí finančnú pokutu. Vinník bude musieť uhradiť aj likvidáciu skládky. Pre efektívnosť fotopasce, nebudeme informovať o ich umiestnení občanov. Veľké ďakujem patrí aj občanovi Jozefovi Krupkoví, ktorý pravidelne zbiera odpad v našej obci.

Je na nás všetkých, aby sme chránili naše životné prostredie a zodpovedne sa k nemu chovali.

Ešte raz ĎAKUJEME DOBROVOĽNÍKOM.