Presunúť na hlavný obsah

Deň Zeme + súťaž

Aj planéta Zem má svoj sviatok a už tradične ho oslavujeme dňa 22.apríla. Základná škola v Ochodnici ho patrične oslávi v piatok, dňa 24.4.2020.
Hlavnou úlohou žiakov a učiteľov bude namiesto vyučovania skrášliť svoje domovy, záhradky, dvory a okolie svojho bydliska. Separujme, zbierajme odpad a vyčistime naše domovy.

Všetky vaše aktivity zdokumentujte a pošlite nám ich na emailovú adresu denzemeochodnica@gmail.com. Z fotografií bude vytvorená nástenka v budove školy.

Súťaž pri príležitosti Dňa Zeme
Navyše si pre Vás ZŠ Ochodnica v spolupráci s CVČ Ochodnica pripravila súťaž o najkrajší výrobok z odpadového a prírodného materiálu.
V rámci predmetov Technika alebo Pracovné vyučovanie vytvorí každý žiak našej školy jeden výrobok z odpadového alebo prírodného materiálu (kamene, konáre, drevo, staré kvetináče, plastové fľaše, pneumatiky ..). Táto aktivita bude jedno z kritérií na absolvovanie uvedených predmetov v 2. polroku školského roka 2019/2020.

ZŠ Ochodnica v spolupráci s CVČ Ochodnica vyberie 10 najkrajších výrobkov, ktoré budú ocenené vecnými cenami.

Výrobky odfotografujte a do 8.6.2020 ich pošlite na adresu denzemeochodnica@gmail.com.

Ak do školy nenastúpime, výrobky prinesiete do školy v termíne od 8. do 12.6.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.