Presunúť na hlavný obsah

Dobrovoľní hasiči vydezinfikovali verejné priestory

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Ochodnice pomáhajú obci v ochrane obyvateľov pred ochorením COVID-19 aj tým, že dezinfikujú frekventované miesta verejného priestranstva. V týchto dňoch vydezinfikovali verejné priestory, kontajnery na separovaný zber, autobusové zastávky, lavičky a miesta, kde by mohli prísť ľudia do kontaktu s vírusom. Ide o miesta, ktorých sa ľudia pravidelne dotýkajú, čím vzniká vysoká možnosť prenosu prípadnej nákazy, ak by si zdravý človek po dotyku infikovaného predmetu zaniesol tento vírus do úst alebo očí. Za pomoci tlakového postrekovača s dezinfekčným roztokom postupne vykonali dezinfekciu v celej obci.

"Vyslovujem veľkú vďaku tým členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vo svojom voľnom čase iniciatívne zabránili možnému nakazeniu ďalších osôb. Svojou činnosťou sú príkladom aj pre ostatných, keďže v tejto ťažkej dobe je dôležité aby sme si navzájom pomáhali. Zároveň vyjadrujem poďakovanie všetkým zodpovedným občanom našej obce, ktorí sú ohľaduplní voči spoluobyvateľom, nosia rúška, nezdržiavajú sa vo veľkom počte na verejných priestranstvách a neohrozujú návštevami tých najzraniteľnejších – našich seniorov. Chcem všetkých ubezpečiť, že situáciu denne monitorujeme a prijímame ďalšie nevyhnutné opatrenia." uviedol starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška.