Presunúť na hlavný obsah

Nové multifunkčné ihrisko v Ochodnici

Obec Ochodnica získala z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 finančný príspevok vo výške 37 000 € na projekt Vybudovanie multifunkčného ihriska. Na financovaní sa obec podieľala sumou 30955,16 eur čo predstavovalo 45,55% z hodnoty realizovaného diela. Cieľom projektu bolo podporiť mládežnícky šport a zatraktívniť ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov obce.

Multifunkčné ihrisko bolo dokončené koncom roka 2020 a momentálne čaká na skolaudovanie. Na základe verejného obstarávania výstavbu diela zrealizovala spoločnosť M.Cup Production s.r.o. Multifunkčné ihrisko je situované na pôvodnom pôdoryse ihriska v areáli Základnej školy v Ochodnici. Má povrch z umelého trávnika, ktorý spĺňa najnáročnejšie požiadavky, s vnútornou hracou plochou 40 x 20 metrov s postrannými výbehmi na bránky 1,4 x 4,2 metra. Vstup na hracú plochu je riešený dvoma vstupnými bránkami z juhozápadnej strany. Osvetlenie ihriska je zabezpečené zo šiestich stožiarov.

Kompaktné, multifunkčné ihrisko s rozlohou 800m2 je vybavené dvoma futbalovými bránkami a dvoma basketbalovými košmi. Po stranách je ihrisko ohraničené 1m vysokým mantinelovým systémom, ktorý je tvorený hliníkovými nosnými profilmi, do ktorých sú osadené plastové panely a sieť s okami 45x45mm.

"Som veľmi rád, že sa nám aj napriek ťažkostiam, ktoré priniesol rok 2020, podarilo zrealizovať toto viacúčelové športové zariadenie, ktoré vytvorilo nové možnosti pre  športovú činnosť rôzneho charakteru, najmä minifutbal a basketbal. Naša obec tak získala vhodný, bezpečný a funkčný priestor na rozvoj športovej aktivity pre deti, mládež ale aj dospelých obyvateľov obce. Teší ma, že Ochodnica má konečne riadne multifunkčné ihrisko, také, ako sa patrí." uviedol starosta obce Radoslav Ďuroška

Očakávame, že vybudovanie nového multifunkčného ihriska bude mať pozitívnu odozvu nielen u žiakov a rodičov školy, ale za účelom dosiahnutia maximálneho využitia športového areálu obec sprístupní ihrisko širšiemu okruhu obyvateľov. Ihrisko tak bude miestom, ktoré ponúka možnosti na realizáciu vyučovacích hodín telesnej výchovy, poslúži na voľnočasové aktivity, súťaže rôzneho športového charakteru, športové akcie aj pravidelné tréningy športovej prípravy.

Pevne veríme, že keď sa život pomaly vráti do bežných koľají, ihrisko poteší všetkých priaznivcov športu v našej obci.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad Vlády Slovenskej republiky

Názov projektu: Vybudovanie multifunkčného ihriska
Schválený NFP: 37 000 €
Výška spolufinancovania: 30 955,16 €
Cena diela bez DPH: 56 629,30 €
Cena diela s DPH: 67 955,16 €
Termín realizácie diela: 8/2020 – 11/2020