Presunúť na hlavný obsah

Obnovené verejné bohoslužby

Milí občania, ako už bolo oficiálne zverejnené, od 6.5.2020 sa budú v našich kostoloch opäť sláviť sv. omše. A teda aj v našej farnosti - vo zvyčajných časoch (streda 6.5.2020 v Dunajove o 17:00 a v Ochodnici o 18:00). Zopár podstatných usmernení:

  • každý do kostola vstupuje s rúškom na tvári
  • pri vstupe do kostola si dezinfikujeme ruky.
  • v kostole sa obsadzujú len označené miesta v každej druhej lavici a stoličky (rodinný príslušníci a osoby žijúce v spoločnej domácnosti môžu sedieť pri sebe).
  • odstupy medzi osobami by mali byť 2m.
  • v kostole sa zdržujeme čo najkratší čas - preto prosíme, aby sa nemodlil sv. ruženec v kostole spoločne, ale aby sa každý modlil doma súkromne. Do kostola prichádzajme len na sv. omšu.
  • sv. prijímanie sa podáva do rúk.
  • nedeľné sv. omše budú vo zvyčajných časoch, pričom prvú sv. omšu o 7:30 odporúčame vyhradiť hlavne seniorom.

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

Rady ako postupovať pri omšiSväté prijímanie