Presunúť na hlavný obsah

Oznam Základnej školy Ochodnica

Základná škola v Ochodnici oznamuje všetkým rodičom, že dňa 2.9. 2020 pri nástupe do školy je potrebné, aby mal každý žiak vypísané a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu a Vyhlásenie zákonného zástupcu 2. Dané tlačivá môžete získať:

a/na konci tohto oznamu, alebo na stránke školy https://zsochodnica.edupage.org

b/ prísť si poň osobne do vestibulu školy v dňoch 26.-28.8.2020 od 11.00 do 15.00 hod.

c/ prísť si poň osobne na Obecný úrad počas stránkových hodín

Dané tlačivá je možné vyplniť zákonným zástupcom aj dňa 2.9.2020 pred nástupom do školy.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 1 (DOC, 20KB)
Vyhlásenie zákonného zástupcu 2 (DOC, 15KB)