Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Poďakovanie starostu za účasť a organizovanie celoplošného testovania

Poďakovanie starostu za účasť a organizovanie celoplošného testovania

Vážení občania,

dovoľte mi, aby som na tomto mieste vyjadril úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť plynulý priebeh celoplošného testovania na COVID-19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť.

Úprimné poďakovanie v prvom rade patrí pani doktorke MUDr. Dominike Trúchlej, zdravotníčkam Alene Mihaldovej, Márii Mihaldovej, Márii Barutikovej a Jolane Stanikovej, ktoré sa samé ochotne prihlásili do odberného tímu v našej obci a s veľkou dávkou trpezlivosti, zodpovedne, ľudským prístupom a profesionálne zabezpečili víkendové testovanie na COVID – 19.

Poďakovanie patrí aj príslušníkovi armády SR, Zdenkovi Žabkovi, ktorý ako veliteľ odberného miesta v Ochodnici zabezpečoval logistiku a bezproblémový chod celého odberného miesta.

Ďakujem aj dobrovoľníkom pri administrácii a ostatných zabezpečovacích prácach, Anne Ďuratnej, Michaele Šustekovej, Richardovi Šinálymu a Jane Kolenovej. Okrem nich nám organizačne pomáhali členovia DHZ Martin Blaho a Marián Vlček.

Vďaka patrí všetkým občanom, ktorí nám poskytli hygienické rukavice pri ich kritickom nedostatku ako aj pani Alene Vlčkovej za sladkú dobrotu, po ktorej len sa tak zaprášilo.

V neposlednom rade ďakujem aj zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na príprave testovania.

Vojaci, lekári, zdravotníci, policajti, dobrovoľníci, zamestnanci obce a ďalší ochotní ľudia opäť potvrdili, že v prípade akútnej potreby sa vieme zomknúť a potiahnuť za jeden koniec povrazu.

Zároveň sa chcem poďakovať aj všetkým, ktorí sa prišli otestovať a svojou disciplinovanosťou prispeli k zdarnému priebehu akcie. Veľmi si to vážim a ešte raz všetkým ďakujem.

V našej obci bolo celkom otestovaných 1121 osôb (cca 83%), z toho 23 občanov (2,05%) bolo pozitívnych.

Občanov, ktorým vyšiel pozitívny výsledok testu a tých, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti prosím, aby dodržiavali povinnú 10-dňovú karanténu.

Druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 by sa malo uskutočniť v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020.

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica