Presunúť na hlavný obsah

Povinnosť registrácie chovu ošípaných už od 1 ks

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Informujeme preto občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020.

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete tu:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Vyplnené tlačivo  „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1) je potrebné zaslať na adresu:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
ul. Horná 2483
022 01 Čadca

Bližšie informácie na tel. čísle: 041/4333247, email: ZdravieZvierat.CA@svps.sk

Pozrite si informačné letáky o africkom more ošípaných (AMO):