Presunúť na hlavný obsah

Prerušenie prevádzky CVČ Ochodnica

Na základe rozhodnutia č. 2020/17294:1-A1810 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa  § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času až do odvolania.

Mgr. Alena Falátová
riaditeľka CVČ Ochodnica