Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Učiteľky zo Základnej školy Ochodnica vycestovali za vzdelávaním do...

Učiteľky zo Základnej školy Ochodnica vycestovali za vzdelávaním do Írska

Azda najznámejší učiteľ všetkých čias Ján Amos Komenský sa  už v minulosti  pokúšal nájsť taký spôsob učenia: „aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ Táto hlboká myšlienka bola inšpiráciou pri vytváraní projektu Erasmus+ kľúčová akcia 1, ktorej sa chopili vyučujúce anglického jazyka Mgr. Zuzana Cibuľová a Mgr. Michaela Prievozníková pôsobiace v Základnej škole Ochodnica. Po vypracovaní prihlášky a úspešnom schválení grantu vycestovali obe učiteľky na konci októbra na týždenný vzdelávací kurz do írskeho Dublinu.

Cieľom Erasmus+ je pomôcť školám zvýšiť kvalitu výučby a učenia sa od predškolského po sekundárne vzdelávanie v celej Európe. Kľúčová akcia 1 poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania a pomáha im rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe.

Hlavným cieľom nášho projektu bolo premeniť tradičnú školu na modernú. Zamerali sme sa preto na vzdelávanie, ktoré smeruje k inovácii a moderným trendom výchovno-vzdelávacej práce. Mgr. Zuzana Cibuľová absolvovala kurz zameraný na informačno-komunikačné technológie. Naučila sa, ako zdieľať digitálne učebné materiály a osvojila si viaceré zábavné kvízové aplikácie, ktoré umožňujú hravou formou precvičiť učivo anglického jazyka. Mgr. Michaela Prievozníková získala v rámci kurzu vedomosti o najnovších vyučovacích metódach a technikách, vďaka ktorým žiaci rozvíjajú svoje kritické myslenie, sebavedomie i motiváciu. Zároveň sa tak podporuje autonómia žiakov a tiež schopnosť pracovať v skupinách.

Obe účastníčky mobilít získali kompetencie v oblasti IKT, ktoré boli plne využité počas dištančného vzdelávania v čase Corona pandémie.  Reagovali flexibilne a boli nápomocné vedeniu školy a kolegom. Vedenie školy dostávalo z okolia pozitívnu spätnú väzbu o spôsobe dištančnej  výučby anglického jazyka a o pozitívnom a modernom prístupe oboch vyučujúcich.