Presunúť na hlavný obsah

Úhrada poplatkov za Materskú školu

Oznamujem rodičom, že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorý sa vyberá  v zmysle § 28 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN Obce Ochodnica č. 3 /2012 zo dňa 16.12.2011 a s platnosťou od 01.01.2012 vo výške 8,-€ sa nemusí uhrádzať od 01.04.2020 do odvolania. Žiadame rodičov, ktorí nemajú uhradený poplatok za mesiac február a marec, aby ho uhradili najneskôr do 10.04.2020.

Príspevok za stravovanie dieťaťa sa rovnako nemusí uhrádzať od 01.04.2020 do odvolania. Informácie ohľadom preplatkov, alebo nedoplatkov za stravu Vám poskytne pani vedúca školskej jedálne na tel.čísle 0944/083016, alebo prostredníctvom mailu: msjedalenochodnica@centrum.sk

Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadom materskej školy, môžete písať na mail msochodnica@gmail.com, alebo telefonovať na číslo 0911/339945.

PaedDr. Alena Pijáková
riaditeľka materskej školy