Presunúť na hlavný obsah

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Deň učiteľov si pripomíname v deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa a „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského.

Drahé učiteľky, drahí učitelia a všetci pedagogickí pracovníci – bez vášho poslania a práce by sme neboli tým, čím sme. Ďakujeme za vaše znalosti, trpezlivosť, obetu. Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať výchove našej budúcej generácie svoje srdce, znalosti a profesionálny potenciál.

Pri príležitosti Dňa učiteľov prajem všetkým Vám veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

Radoslav Ďuroška
starosta obce